Nilar International AB (publ) ansöker om konkurs

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Nilar International AB (publ) (“Nilar” eller “Bolaget”) har idag beslutat att ansöka om att försätta Bolaget i konkurs. Konkursansökan kommer att idag den 30 november 2023 lämnas in till Attunda tingsrätt.

I linje med vad styrelsen kommunicerade den 29 november 2023 grundar sig styrelsens beslut i Bolagets ansträngda och akuta likviditetsbehov på såväl kort och lång sikt där en lösning inte har kunnat konkretiseras.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunnar Wieslander, styrelseordförande Nilar International AB (publ)
gunnar.wieslander@nilar.com
+4670-755 15 70

Denna information är sådan som Nilar International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 596/2014 marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Nilar:
Svenskbaserade Nilar International AB utvecklar och tillverkar batterier som ingår i stationära energilagringssystem. Med bättre energilagring kan samhället stötta det alltmer ansträngda elnätet genom att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan, särskilt viktigt när andelen förnybara energikällor ökar. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket ger högre säkerhet samtidigt som komponenterna kan återvinnas och återanvändas. Nilar har huvudkontor i Gävle och sedan 2012 utvecklas och produceras alla batterier i produktionsanläggningen i Gävle, som drivs med 100% förnybar energi.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser. För mer information se www.nilar.com.