Pagero byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Den 30 November 2023 meddelar Pagero Group AB (publ) att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Pagero har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Om Pagero
Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare för säker och automatiserad överföring av ordrar, fakturor, betalningsinstruktioner och andra affärsdokument. Med ett öppet nätverk och ett stort antal appar med olika funktioner hjälper Pagero företag att effektivisera sina order-to-cash- och purchase-to-pay-processer och utnyttja fördelarna med korrekta och tillförlitliga affärsdata. Allt detta får du tillgång till, oavsett plats, bransch, storlek eller system.