Pagero Group AB:s ansökan om avnotering har godkänts

Sista dag för handel i Pagero Group AB (publ):s (”Pagero” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market är den 8 mars 2024.

Som tidigare meddelats har Pagero ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel ska vara den 8 mars 2024.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Wegland, Chief Marketing Officer, +46 733 620060, oscar.wegland@pagero.com

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Certified Adviser.

Läs mer på www.pagero.com.