Företrädesemission i Gold Town Games tecknad till 80 procent

​​Gold Town Games AB ("Bolaget") beslutade den 30 oktober 2023 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, totalt efterfrågades aktier för 5,5 MSEK, vilket innebär att företrädesemissionen tecknades till sammanlagt 80 procent. 

Emissionen omfattade som högst 19 535 538 nya aktier och skulle inbringa Bolaget 6,8 MSEK vid full teckning. Teckningskursen var 0,35 SEK per aktie. För varje två befintliga aktier erhöll innehavaren rätt att teckna en ny aktie. Teckningsperiod för deltagande i emissionen löpte från den 8 november till och med den 22 november 2023. Emissionen tecknades till 65 procent genom utnyttjande av företrädesrätter. Emissionsbeslutet togs med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 13 juni 2023. 

I rådande finansiella klimat är 80 procent täckningsgrad positivt. Kapitaltillskottet möjliggör ytterligare ett hockeyspel men också tillväxt av användare i det nyligen lanserade Baseball Franchise Manager. Beloppet är samtidigt något lägre än vad vi efterfrågat vilket medför ytterligare översyn av kostnader, möjliga intäkter och prioriteringar kommande år. 

– Tack till alla befinliga ägare, särskilt vår huvudägareägare, och även nytillkomna ägare för det förtroende som anförtrotts oss. Bolagets kortsiktigt mål är fortsatt att i första hand nå ett neutralt kassaflöde, samtidigt är vi ett spelutvecklingsbolag som behöver investera tid och resurser på att producera och publicera nya spel för att i framtiden generera vinster, säger VD Pär Hultgren

Eminova Fondkommission var Bolagets emissionsinstitut. Bolagets aktie är noterad vid NGM Nordic MTF.

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 19 medarbetare producerar och publicerar sportmanagerspel på plattformen WXM. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.