#21-82  Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Gold Town Games AB

Företrädesemissionen i Gold Town Games AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den 16 september 2021.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Gold Town Games BT

Kortnamn: GTG BT

ISIN-kod: SE0016276083

FISN-kod: GOLDTOWNGA/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2021-09-16

Instrument-ID: 85A4                    

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55