Gold Town Games offentliggör informationsmemorandum

Torsdagen den 1 juli börjar teckningstiden för Gold Town Games företrädesemission. Emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser till 7,05 MSEK vilket motsvarar 56 procent av det totala emissionsbeloppet om 12,5 MSEK.

Teckningsförbindelserna är i huvudsak tecknade av bolagets ägare Vision Invest AB, AllaNova AB och Onoterat AB samt styrelseledamot Tomas Alexandersson och verkställande direktör Pär Hultgren. 

Företrädesrätt till teckning gäller för dem som på avstämningsdagen den 29 juni 2021 var registrerade som aktieägare i Gold Town Games. Företrädesrätt om fyra (4) befintliga aktier tecknar en (1) ny aktie till kursen 1,60 SEK per aktie. Sista dagen för handel med teckningsrätter är den 12 juli 2021. 

Teckning av aktier ska ske under teckningstiden med start 1 juli och slut den 15 juli 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

 

Memorandum och anmälningssedeln finns att ladda ner på www.goldtowngames.com/en/ir/

 Pär Hultgren

Verkställande direktör
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 16 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager och World Football Manager. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också de kommande managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.