Gold Town Games offentliggör informationsmemorandum

Torsdagen den 1 juli börjar teckningstiden för Gold Town Games företrädesemission. Emissionen är garanterad...