HUMBLE FÖRVÄRVAR NATY, ETT VÄRLDSLEDANDE FMCG-BOLAG OCH VARUMÄRKE FÖR MILJÖVÄNLIGA BLÖJOR OCH PERSONAL CARE-PRODUKTER

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Naty AB (”Naty eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 850 miljoner kronor och består av en fast ersättning om 750 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar om upp till 100 miljoner kronor baserade på framtida marginalförbättrande insatser. Av Köpeskillingen ska 600 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 150 miljoner kronor i form av vederlagsaktier, vilka emitteras till en kurs om VWAP 14 handelsdagar inför dagen när aktierna tillträds. Naty är en snabbväxande koncern med en ledande position inom eco personal care-produkter med fokus på miljövänliga blöjor. Bolaget har haft en stark underliggande lönsamhet historiskt och hade en total omsättning och justerad EBITDA för verksamhetsåret 2020 om 278 miljoner respektive 44 miljoner kronor.

TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Naty hade en total omsättning och justerad EBITDA om 278 miljoner respektive 44 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 och Bolaget prognostiserar kraftigt förbättrad lönsamhet kommande 12 månader i samband med de marginalförbättrande åtgärderna.
  • Naty har 27 år av innovation och verksamhetshistorik som sträcker sig sedan starten 1994, med en stabil underliggande lönsamhet, tillväxt och starka kassaflöden.
  • Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 850 miljoner kronor och består av en fast köpeskilling och rörliga tilläggsköpeskillingar.
  • Köpeskillingen uppgår till 750 miljoner kronor. Av Köpeskillingen ska 600 miljoner kronor, motsvarande 80 %, erläggas kontant och resterande 150 miljoner kronor, motsvarande 20 %, ska erläggas i form av vederlagsaktier vilka emitteras till en kurs motsvarande VWAP 14 handelsdagar inför dagen när aktierna tillträds (”Tillträdet”). Det är upp till Humble att avgöra när Tillträdet ska ske, men senast inom 70 dagar.
  • Köpeskillingen finansieras genom emittering av vederlagsaktier, Humbles befintliga kassa och skuldfinansiering.
  • Tilläggsköpeskillingar om upp till 100 miljoner kronor kan komma att erläggas, vilka baseras på marginalförbättrande insatser i Bolaget inom 12 månader
  • Naty och ledningen i Humble har identifierat flera materiella synergier inom distribution, marknadsföring, försäljning, R&D och logistisk, vilket ger möjlighet att snabbare växa Humble-koncernens befintliga varumärken samt stärka positionen mot återförsäljare och slutkonsumenter.
  • Säljaren till en majoritet av aktierna i Naty har ingått lock up-åtagande avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av Köpeskillingen för en period om ett år från Tillträdet.
  • Natys grundare och VD har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla Bolaget under minst två år efter Transaktionens genomförande.

”Genom förvärvet av Naty får vi in ett fantastiskt bolag med ett högpresterande och entreprenörsdrivet team. Som ledande aktör inom eco-blöjor i världen och med ett mycket innovativt produktsortiment blir möjligheterna enorma. Förvärvet innebär att vi bygger vidare inom hållbarhetsvertikalen och samtidigt stärker vår strategiska position som en ledande aktör för framtidens FMCG-produkter. Att ännu ett bolag med över 26 års verksamhetshistorik väljer att ta steget och bli en del av vår grupp är för mig det finaste kvittot som vi kan få. Vi kommer även att kunna dra nyttja av Bolagets stora nätverk inom de attraktiva segmenten och ser stor potential med ytterligare förvärv framåt, vilket passar väl in i vår antagna tillväxtstrategi ” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Det känns otroligt spännande och roligt att Naty går in i nästa fas i sin företagsresa och blir en del av Humble. Vi har byggt upp ett unikt produktsortiment och ett mycket lönsamt bolag med en världsledande position inom komposter- och nedbrytningsbara personal care-produkter, där vi även ser en mycket stark utveckling inom nya kategorier. Vi vill fortsätta att leda utvecklingen av gröna blöjor och tillsammans med Humble har vi alla förutsättningar som krävs för att lyckas. Simon och teamet har en fantastisk vision som vi delar och ska vi fortsätta till att medverka till bättre produkter för människan och planeten.”
säger Marlene Sandberg, VD och grundare av Naty AB.

BAKGRUND OCH MOTIV

Naty AB är en ledande högteknologisk FMCGHigh-koncern med ett globalt och välpositionerat varumärke, Eco by Naty, som har ett brett sortiment av komposter- och nedbrytningsbara personal care-produkter. Bolaget har framgångsrikt bedrivit sin verksamhet i 27 år sedan starten 1994 och är en pionjär inom sitt område. Bolaget har en stabil underliggande lönsamhet, tillväxt och kassaflöden. Naty säljer och marknadsför sina produkter till många av världens största återförsäljare inom dagligvaruhandeln. Tillsammans med den befintliga utvecklingen och försäljning av varumärken i Humble, ser ledningen i Bolaget och Humble många materiella potentiella synergier samt möjligheter att snabbare kommersialisera och utveckla segmentet för varumärken inom Humble Group.

RESULTAT, SYNERGIER OCH KONSOLIDERING

Naty hade en total omsättning och justerad EBITDA om 278 miljoner respektive 44 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 och Bolaget prognostiserar kraftigt förbättrad lönsamhet kommande 12 månader i samband med de marginalförbättrande åtgärderna.

Humble kommer att redovisa Naty som ett dotterbolag till Humble och Tillträdet kommer att ske senast inom 70 dagar. Transaktionens genomförande innebär en omsättningsökning och kraftigt förbättrad lönsamhet för Humble på konsoliderad EBITDA-nivå.

Den sammanslagna koncernen kommer att fortsätta optimera och vidareutveckla Bolagets varumärken för att lansera ytterligare produkter till marknaden. Humble förväntar sig att förvärvet kommer att resultera i ett antal synergier med kraftigt förbättrad bruttomarginal samt ökade tillväxtmöjligheter inom 18 månader från Transaktionens genomförande.

Finansiering

Förvärvet finansieras genom emittering av vederlagsaktier, Humbles befintliga kassa och skuldfinansiering.

NATYS HISTORIA

”I mitten av 1990-talet var jag företagsadvokat med två pojkar och en växande känsla av miljömedvetenhet. Av en slump läste jag en tidningsartikel om de skadliga effekter som engångsblöjor hade på den svenska miljön. Artikeln sa att varje baby i genomsnitt orsakade ett halvt ton begagnade blöjor varje år. Ännu mer oroväckande var det faktum att traditionella engångsblöjor huvudsakligen var gjorda av plast från olja. Miljöpåverkan på naturen var enorm och det fanns inga bra alternativ. Detta var upprörande! Jag kunde inte släppa tanken att det måste finnas ett bättre sätt att göra blöjor. Så efter fem års forskning, hårt arbete och utveckling förändrade jag mitt liv helt, från advokat till en ekologisk entreprenör. Jag startade Eco av Naty och lanserade en miljöblöja. Detta följdes av en serie babyvårdsprodukter, allt från hudvårdsservetter till på-byxor.

Vi kunde ha gått längs vägen att bara använda gröna färgade förpackningar som hävdar att våra blöjor är miljövänliga, eftersom det inte finns någon certifiering i detta segment. Våra konkurrenter spelar det här spelet. Jag hade inte för avsikt att göra det. Jag visste att det inte fanns några genvägar om du vill göra en verklig förändring. Vi använder högkvalitativa biobaserade material som kostar upp till fem gånger mer än standardmaterial. Vi undersöker, vi tar risken och betalar kostnaderna för utvecklingen, så att vi kan erbjuda betydligt bättre lösningar än de befintliga.

Även när det gäller att tjäna konsumenternas förtroende går vi vår egen väg. Vi söker inte efter valideringar från miljöorganisationer som enkelt ger bort sina certifikat utan vi vänder oss till de med högst krav. Eco by Naty är den första miljöblöjan som får OK Biobased Certification av Vincotte, en av världens mest krävande oberoende certifieringar. Alla våra produktlinjer har nu denna certifiering. Det är det starkaste beviset på ekologisk excellens som vi känner till idag.

Idag är Eco by Naty den marknadsledande blöjan inom det miljövänliga segmentet. Detta visar att konsumenten törstar efter verkligt ekologiskt värde utan att behöva kompromissa med prestanda. Under åren har vi investerat miljontals kronor i banbrytande teknik. Vi är i framkanten av den ekologiska utvecklingen och bestämde mig för att stanna kvar i framtiden. Jag startade mitt företag med beslutsamheten att göra högpresterande produkter som var vänligare mot naturen, hälsosammare för barnet och med enastående prestanda. Eco av Naty är allt det.” – Marlene Sandberg, VD och grundare av Naty AB.

RÅDGIVARE

Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble. Rothschild & Co. är finansiell rådgivare och Advokatbyrå DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till säljarna i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: 
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.