#22-84 Information rörande utdelning av aktier i Humble Group AB till aktieägare i Nimutan AB

Den extra bolagsstämman den 3 november 2022 i Nimutan AB (“Nimutan“) beslutade om utdelning av aktier i Humble Group AB (“Humble Group“) till aktieägare i Nimutan.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Humble Group för varje sjuttioåtta (78) aktier i Nimutan som de innehar på avstämningsdagen.

Styrelsen för Nimutan har nu beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 15 november 2022. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i Humble Group är den 11 november 2022. Den 14 november 2022 handlas Nimutans aktie utan rätt till utdelning av aktier i Humble Group.

Flerdagarsorder i Nimutans orderbok kommer att raderas. Detta sker efter handelsdagens slut den 11 november 2022.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Nimutan

Kortnamn: NIMU

ISIN-kod: SE0001789793    

CFI-kod: ESVUFR

FISN: NIMUTAN/SH

Instrument-ID: F5T

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55