Uppehåll i uppdragsanalys från Västra Hamnen Corporate Finance

Med anledning av att Västra Hamnen Corporate Finance AB (”Västra Hamnen”) agerar finansiell rådgivare åt Medimi AB (publ) i den företrädesemission som kommunicerades den 25 oktober 2022 kommer uppdateringar i uppdragsanalysen Marknadsfokus att pausas. Västra Hamnen uppger att en uppdatering kan komma först efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske kring vecka 48.

För mer information kontakta

Alexander Johansson
Vd Medimi AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund, Sverige
Mobil: 0737 – 77 77 233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund