Jørgen Krogh ny interim VD i Nilar International AB

Styrelsen för Nilar International AB har utsett Jørgen Krogh till ny interim vd och koncernchef. Jørgen Krogh har mer än 20 års erfarenhet från ledande positioner, med fokus på försäljning och affärsutveckling. Med en bakgrund från Ymer Technology AB, Buccma Energy och Olaer har Jørgen Krogh erfarenhet av att både utveckla och vända företag till lönsamhet inom energisektorn.

– Jørgen Krogh har flera gånger tidigare visat stort ledarskap och en förmåga att omvandla teknologi till kommersiella framgångar. Detta är också ett viktigt steg i den strategiska översyn som styrelsen genomför för att säkra bolagets finansiering. Vi ser fram emot ett nära samarbete framöver, säger Gunnar Wieslander, styrelseordförande för Nilar International AB.

Jørgen Krogh tillträder tjänsten omgående och har i uppdrag att genomföra förändringar som ökar Nilars lönsamhet. Styrelsen inleder samtidigt en process för att hitta en permanent VD för Nilar.

– Mitt främsta fokus är att snabbt förbättra lönsamheten i bolaget. Nilar har utvecklat en teknologi med stor potential och nu handlar det om att prioritera marknaden. Det är en resa jag ser fram emot att göra tillsammans med ett starkt team av medarbetare, säger Jørgen Krogh, tillträdande interim vd och koncernchef för Nilar International AB.

Erik Oldmark lämnar sin roll som vd för Nilar för att anta nya utmaningar utanför bolaget. Styrelsen tackar Erik för ett värdefullt arbete som tagit Nilar många steg framåt.

Kontaktperson:
Gunnar Wieslander, styrelseordförande
gunnar.wieslander@nilar.com

+46 70-755 15 70

Om Nilar:
Svenskbaserade Nilar International AB utvecklar och tillverkar batterier som ingår i stationära energilagringssystem. Med bättre energilagring kan samhället stötta det alltmer ansträngda elnätet genom att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan, särskilt viktigt när andelen förnybara energikällor ökar. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket ger högre säkerhet samtidigt som komponenterna kan återvinnas och återanvändas. Nilar har huvudkontor i Täby och sedan 2012 utvecklas och produceras alla batterier i produktionsanläggningen i Gävle, som drivs med 100% förnybar energi.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser. För mer information se www.nilar.com.

Denna information är sådan som Nilar International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 596/2014 marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.