Ulf Sandegren lämnar rollen som CFO för Nilar

Ulf Sandegren har beslutat att lämna rollen som CFO för Nilar International AB för att anta nya utmaningar utanför bolaget.

– Jag vill tacka Ulf för att ha bidragit till bolagets utveckling på ett positivt sätt och jag önskar honom lycka till i framtida roller, säger Jørgen Krogh, vd för Nilar International AB.

Ulf Sandegren kommer kvarstå i sin roll under uppsägningstiden och rekryteringen av en ersättare har inletts.

Kontaktperson:
Jørgen Krogh, VD
jorgen.krogh@nilar.com

+46 70-398 57 24

Om Nilar:
Svenskbaserade Nilar International AB utvecklar och tillverkar batterier som ingår i stationära energilagringssystem. Med bättre energilagring kan samhället stötta det alltmer ansträngda elnätet genom att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan, särskilt viktigt när andelen förnybara energikällor ökar. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket ger högre säkerhet samtidigt som komponenterna kan återvinnas och återanvändas. Nilar har huvudkontor i Täby och sedan 2012 utvecklas och produceras alla batterier i produktionsanläggningen i Gävle, som drivs med 100% förnybar energi.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser. För mer information se www.nilar.com.

Denna information är sådan som Nilar International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 596/2014 marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.