Britta Dalunde lämnar Nilars styrelse

Britta Dalunde har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som ledamot i Nilar International ABs styrelse.

Britta Dalunde har meddelat att hon lämnar styrelsen av personliga skäl. Hon har varit styrelseledamot i Nilar sedan årsstämman den 25 maj i år och lämnar sin post med omedelbar verkan.

Kontaktperson:
Jørgen Krogh, VD
jorgen.krogh@nilar.com
+46 70-398 57 24

Om Nilar:
Svenskbaserade Nilar International AB utvecklar och tillverkar batterier som ingår i stationära energilagringssystem. Med bättre energilagring kan samhället stötta det alltmer ansträngda elnätet genom att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan, särskilt viktigt när andelen förnybara energikällor ökar. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket ger högre säkerhet samtidigt som komponenterna kan återvinnas och återanvändas. Nilar har huvudkontor i Gävle och sedan 2012 utvecklas och produceras alla batterier i produktionsanläggningen i Gävle, som drivs med 100% förnybar energi.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser. För mer information se www.nilar.com.