NeoDynamics godkänt för notering på Spotlight

NeoDynamics AB (”NeoDynamics”) är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, som med ny patenterad teknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) hos cancerpatienter. NeoDynamics mål är att driva utvecklingen inom cancerdiagnostik, initialt med fokus på bröstcancer, genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa. I samband med noteringen på Spotlight Stock Market genomförs en nyemission, vars huvudsakliga syfte är att bland annat finansiera slututvecklingen av kommersialiserings-versionen av NeoNavia.

Bröstcancer är en allvarlig sjukdom som varje år drabbar 2,1 miljoner kvinnor världen över och är enligt OECD den vanligaste dödsorsaken för kvinnor, med över en halv miljon dödsfall varje år. I Europa drabbas cirka 520 000 kvinnor årligen, varav cirka 137 000 avlider som en följd av sjukdomen.

Baserat på forskning utförd vid Karolinska Institutet har NeoDynamics utvecklat biopsisystemet NeoNavia, som använder en patenterad mikropulsteknik för att förenkla och förbättra precisionen i biopsi hos bröstcancerpatienter. En effektivare diagnostikprocess betyder att en cancersjukdom och eventuell spridning (metastaser) kan upptäckas tidigare och ge bättre underlag för val av behandling.

NeoDynamics affärsmodell är i huvudsak baserad på återkommande intäkter från försäljning av engångsprodukter i form av pulsbiopsiprober.

Styrelsens målsättning är att inom tre år från marknadslanseringen av NeoNavia, år 2022, ha tagit en världsmarknadsandel av bröstcancerbiopsier om minst två procent (vilket motsvarar en årlig omsättning om cirka 120-140 MSEK) för att därefter fortsätta öka denna andel och expandera även inom andra biopsiområden.

”Det viktigaste skälet att investera i NeoDynamics är den goda finansiella potentialen för vårt biopsisystem och att vi nu är en del av kampen mot cancer där jag övertygad om att vi kan göra stor skillnad. Jag vill välkomna dig som investerare att bli en del av vår resa mot bättre biopsier och ett bättre omhändertagande av cancerpatienter. Primärt vill vi bidra till bättre diagnosticeringsmetoder för de miljontals kvinnor i världen som varje år drabbas av bröstcancer och därigenom ge ökade chanser till överlevnad”, kommenterar Anna Eriksrud, VD för NeoDynamics.

Förutsättning för notering är (i) att Spotlight Stock Markets spridningskrav uppfylls och (ii), att lägsta

nivån om 50 512 000,00 SEK för emissionens genomförande uppnås.

Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 16,40 SEK per unit. En unit består av två (2) aktier och en

(1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Priset per aktie är således 8,20 SEK.

Teckningsperiod: 31 oktober till 14 november 2018

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 6 160 000 aktier och 3 080 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 50 512 000 SEK respektive 25 256 000 SEK.

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 75 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel måndag 7 december 2018 under kortnamnet NEOD

För mer information, vänligen kontakta:

Emelie Jarnesten

Head of Sales / Listings, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 023

listing@spotlightstockmarket.com