NeoDynamics har beviljats amerikanskt patent för sin biopsinål

STOCKHOLM -25 AUGUSTI 2021, NeoDynamics AB (Spotlight Stockholm: NEOD) ett medicintekniskt bolag inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer, meddelar idag att bolaget har beviljats amerikanskt patent för sin nåldesign i FlexiPulse nålen, som ingår i biopsisystemet NeoNavia.

Patentet är en viktig milstolpe för den planerade kommersiella lanseringen i USA framöver och stärker skyddet av biopsisystemet NeoNavia. Den öppna frontmatade biopsinålen är utformad för att möjliggöra maximalt vävnadsutbyte, med minsta möjliga trauma för patienten.

”Det här är spännande nyheter för NeoDynamics. Vi har fått mycket lovande resultat i utvalda patientgrupper när vi använt biopsinålen i bröst och armhåla i vårt kliniska program ”, säger fil. dr Kai-Uwe Schässburger, chef för klinisk utveckling och medicinska frågor, NeoDynamics AB. "Nålen används i den pågående PULSE-studien, en tysk multicenterstudie, som utvärderar säkerhet och prestanda i axillära lymfkörtlar". ”Den amerikanska marknaden är världens största biopsimarknad, och är en strategisk marknad för NeoDynamics. Det amerikanska patentet ger en utmärkt plattform för kommande ansökan, registrering och lansering i USA, säger Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB. ”Vår teknik är utformad för att erbjuda läkare och patienter en kontrollerad nålinförsel med exakt placering av nålen i tumören samt maximalt vävnadsutbyte och högkvalitativa vävnadsprover. Vårt pulsbiopsisystem NeoNavia har mottagits mycket väl av referenscentra i Europa och har förutsättningar att bli det ledande biopsisystemet vid ultraljudsledda biopsier i bröst och armhåla. ”

 

Denna information är sådan som NeoDynamics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 13:15 CET.

 

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ).

Telefon: +46 708 444 966, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com

eller:

Kai-Uwe Schässburger, Chef klinisk utveckling/Medical Affairs,

Telefon: + 49 (0)151 688 092 41 eller + 46 (0)762 386 153, E-post: kai-uwe.schassburger@neodynamics.com

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning introduceras nu till marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.

Om NeoNavia

NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.