NEVI tecknar sin andel i VideoBursts företrädesemission

Stockholm 2018-02-02

NEVI-koncernens innehav VideoBurst genomför just nu en företrädesemission med syfte att att möjliggöra en fortsatt expansion i linje med styrelsens strategi. NEVI ser positivt på VideoBurst framtid och har därför beslutat sig för att teckna aktier motsvarande sin  ägarandel. Detta innebär en tilläggsinvestering om cirka 0,3 MSEK. Innan emissionen äger NEVI-koncernen cirka 7,5 % av kapital och röster i Videobur Sthlm Int AB.

Kort Om VideoBurst

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterat bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

New Equity Venture-img