Community Entertainment AB (publ) satsar på nytt affärsområde – tecknar LOI om förvärv av internationellt välkända e-sportbolaget Red Reserve AB

”E-sportbranschen har en oerhört stark tillväxt både utomlands och i Sverige. Vår analys är att detta
kommer att bli ett väsentligt och expansivt affärsområde för CEAB där det också finns starka synergieffekter
med våra befintliga verksamheter”, säger Olav Törnblom, vd Community Entertainment.

Tack vare förvärvet av Red Reserve tar CEABett snabbt steg in i e-sportens internationella finrum.
I affären ingår också nyckelpersoner med lång erfarenhet av den internationella e-sportbranschen.

Säljare är Battleriff Gaming AB, som driver en virtuell e-sportarena, www.battleriff.com. Köpet betalas i sin helhet via
en riktad nyemission till Battleriff om 3 miljoner aktier till kursen 2 kronor per aktie. Battleriff blir därmed storägare i
CEAB med cirka 40 procent av aktier och röster.

Red Reserve har idag lag i spelen CS:GO och Call of Duty (COD). COD-laget är rankat topp fem i världen och CS:GOlaget,
som är nyrekryterat inför årets säsong, tillhör ett av Europas mest talangfulla och är idag rankat som nummer
39 i världen. Intäktsströmmarna består i huvudsak av sponsorintäkter, annonser, prispengar, transferintäkter och
merchandise.

Patrik Andersson, vd Red Reserve:
”Den planerade affären med CEAB ger Red Reserve möjlighet att utvecklas på egna meriter i en noterad miljö vilket
skapar förutsättningar för större och snabbare tillväxt. ”

Red Reserve AB bildades 2016 och intäkterna uppgick 2017 till 0,6 Mkr och resultat före skatt uppgick till -2,2 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olav Törnblom, vd Community Entertainment, tfn 070 219 04 06,
E-post: olav@comentab.se
Klas Åström, styrelseordförande Community Entertainment, tfn 0709–733 744
E-post: klas.astrom@imagesystems.se

Torbjörn Vinsell, vd Battleriff, tfn 0709 39 58 08
E-post: torbjorn@battleriff.com

Patrik Andersson, vd Red Reserve, tfn 0769-47 73 66,
E-post:patrik@redreserve.org

Bilder för fri publicering, kontakta:
Lars Sjögrell, tfn 0702-69 5300 (lars.sjogrell@perspective.se)

www.comentab.se
www.battleriff.com

Community Entertainment-img

Denna information är sådan information som Community Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 2 februari 2018.

CEAB:s affärsidé fokuserar idag på att vidareutveckla och kommersialisera vår tjänsteproducerande mjukvara för
frågehantering, främst för frågesport online i vårt helägda dotterbolag Million Mind Sweden Technology AB. Vi har
produkter och tjänster som vänder sig till branscher inom underhållning, upplysning/marknadsföring och utbildning.