News 55 AB: Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-10-26

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls extra bolagsstämma i News55 AB, org.nr 559006–3524, den 26 oktober 2018 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Företrädesemission av högst 2 451 037 aktier

Extra bolagsstämma beslutade om en företrädesemission av högst 2 451 037 aktier i enlighet med styrelsens förslag och de villkor som publicerats på bolagets hemsida och i kallelsen.
För detaljerade villkor avseende beslutet hänvisas till de fullständiga förslaget och dess villkor som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.news55.se.För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 12:00 CET.