#19-96 Förlängd teckningstid rörande företrädesemission i News55 AB

News 55 AB (”Bolaget”) genomför för närvarande en företrädesemission för befintliga aktieägare, för ytterligare information se Nordic MTF:s meddelandeserie #19-91.

Styrelsen i News55 AB har idag beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående emissionen till och med den 14 oktober 2019. Detta innebär även att handeln med teckningsrätter förlängs och sista dag för handel blir den 10 oktober 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: News55 TR

Kortnamn: N55 TR

ISIN-kod: SE0013110749

FISN-kod: NEWS55/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2019-09-16

Sista dag för handel: 2019-10-10 (tidigare 2019-09-26)

Instrument-ID: 5HDY

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 6 902 074

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: News55 BT

Kortnamn: N55 BT

ISIN-kod: SE0013110756

FISN-kod: NEWS55/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2019-09-16

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 5HDX

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.