Nexam Chemical genomför företrädesemission av units om cirka 62 MSEK och senarelägger publicering av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2020