NORD: TYDLIGT FOKUS PÅ E-HANDELSKANALEN – VD

STOCKHOLM (Direkt) Detaljhandelsbolaget Nord, som säljer friluftsprodukter och som är på väg mot en listning på First North, fokuserar mer på e-handelskanalen än sina två fysiska butiker, men anser att flerkanalstrategin är värdefull. Bolaget har samtidigt flera förvärvsdiskussioner på gång som ett led i sin tillväxtstrategi.

Det säger Victor Wennerholm som är vd för Nord i en TV-intervju med Nyhetsbyrån Direkt som sammanfattas nedan.

Nord är en företagsgrupp med dotterbolag inom olika delar av friluftsindustrin som framförallt säljer kläder och utrustning. Bolaget har ett fokus på egna varumärken.

Ni genomför en nyemission på drygt 21 miljoner kr. Vad ska ni göra med pengarna?

“Dels ska vi säkerställa att vi har den rörelsekapitaltäckning som är ett krav för att kunna listas på Nasdaq First North. Vi ska även fortsätta vidareutveckla befintliga verksamheter och genomföra vår aktiva förvärvsstrategi.”

image

Foto: Johan Lind från Nyhetsbyrån Direkt intervjuar Victor Wennerholm, vd för detaljhandelsföretaget Nord.

Vad har ni för historik?

"Nord är en relativt nybildad företagsgrupp som bildades i slutet av 2016 genom sammanslagning av tre dotterbolag som har lång historik. Itab Outdoor är från början ett gammalt hederligt postorderföretag som har funnits i ungefär 35 år. Active Outfit är ett bolag jag själv var med och startade 2010 som har varit fokuserade på hårdvara för olika typer av friluftsliv såsom jakt och sportfiske. Den tredje delen, Jaktlust, är primärt fokuserade på jakt och har samtidigt ett stort innehållsbibliotek med jaktfilmer."

I fjol hade ni en försäljning på 50 miljoner kronor och en förlust på 18 miljoner. Hur ser vägen till lönsamhet ut?

"En betydande del av förlusten var engångskostnader. Under 2017 tog vi väldigt stora investeringar för att bygga den plattform vi vill ha. Nord lyfter fram synergier mellan dotterbolagen inom områden som logistik, kundsupport, web-utveckling och ekonomiadministration. Vi fokuserar på att äga, förvärva och förvalta bolag som har återförsäljningskanaler, fokuserar på egna varumärken eller har ett aktivt arbete med att producera innehåll för våra målgrupper."

20 procent av er omsättning kommer från fysiska butiker. Är det en utmaning att ha både butiks- och online-försäljning?

"Vårt tydliga fokus är e-handelskanalen - dels för att vi når en större geografisk marknad och dels för att e-handel har en organisk tillväxt som fysiska butiker inte åtnjuter. Samtidigt är fysisk handel långtifrån 'borta'. Man talar ju om omnikanalstrategier där fysiska butiker arbetar i symbios med e-handelskanalen. För många av våra konsumenter är det en viktig trovärdighetsfråga att det finns en fysik butik."

Ni beskriver marknaden som fragmenterad. Samtidigt finns det stora aktörer såsom XXL som har mycket friluftsprodukter och en årsomsättning på över 2,5 miljarder kronor i Sverige?

"Många av de större kedjorna har ett sortiment för exempelvis jakt, men sällan ett brett sortiment för de som är nördiga i sitt intresse. De nischade delarna av friluftsmarknaden är fortfarande fragmenterade och där är konkurrensen lägre. Vill man bara köpa en enkel skal-jacka kan man göra det på många ställen, men om du vill ha specifik utrustning för jakt, sportfiske eller hundsport är de större kedjorna sällan riktigt välsorterade. Där har vi en tydlig konkurrensfördel."

Enligt Postnord kommer det över 100.000 paket per dag till Sverige från Kina. Några av de paketen kan säkert tänkas innehålla friluftsprodukter. På lång sikt blir konsumenter sannolikt mer och mer beredda att handla från rena e-handelsaktörer. Hur ser ni på konkurrensen från dem på sikt?

"Det är en utmaning för all detaljhandel i dag. När det gäller Kina finns det en del fraktsubventioner som gör det lite speciellt, men ur vårt perspektiv är det här en anledning till vårt fokus att arbeta med egna varumärken. Där har vi produkter som ingen annan kan erbjuda."

Ni avser växa både organiskt och via förvärv. Hur ser balansen mellan de två tillväxtbenen ut?

"Exakt hur balansen kommer att se ut är svårt att svara på eftersom det beror på så många faktorer. Avseende organisk tillväxt är vår ambition att långsiktigt överträffa branschgenomsnittet. Vad gäller förvärvsstrategin har vi ett aktivt förvärvsarbete. Med tanke på hur fragmenterade marknaderna är finns det gott om bolag för oss att samtala med och vi har flera aktiva diskussioner."

Ni har som långsiktigt mål att ha både tillväxt och lönsamhet. Är det inte svårt att ha både och samtidigt?

"Till viss del, ja. E-handelsbolag som arbetar med egna varumärken kan dock generellt ha mycket bättre bruttomarginal och lönsamhet under sin tillväxtresa."

Hur ska ni driva trafik till era hemsidor?

"Vi har en bred mix av marknadsföringsverktyg med fokus på digitala kanaler, exempelvis marknadsföring i sökmotorer, arbete i sociala medier och innehållsproduktion."

Ni har genomgått stora förändringar på kort tid - hur kan man som investerare lita på att modellen kommer fungera?

"Alla investeringar innebär förstås risker - annars skulle det ju inte finnas någon avkastning. För att vara intresserad av att investera i Nord bör man tro att vi har en unik position för att vara den konsoliderande kraften på en fragmenterad marknad - att vi har byggt upp en plattform som är unik i vår nischmarknad med gemensamma IT-system, lager och logistikfunktioner och en skalbarhet som gör att vi har det som krävs för att kunna ta in nya bolag i vårt system."

Vilka är de huvudsakliga hoten mot era planer?

"Alla e-handlare behöver i bakhuvudet ha risken för att större internationella aktörer kliver in. Jag tror inte att man kommer att se någon betydande förändring åt det negativa hållet i det generella e-handelsmönstret, men konsumenter kan välja att handla i nya kanaler. De nischade delarna av marknaden är dock något mindre utsatta för påtryckningar från gigantiska konkurrenter som Amazon eller Alibaba", säger Victor Wennerholm som framhåller att den konfektion som Nord saluför inte är känslig för modets svängningar.

"Fjolårets modefärg var mörkgrön, årets modefärg är mörkgrön och vi tror att nästa års modefärg är - mörkgrön."

Friluftsprodukter är ju inte det första man behöver på Maslows behovstrappa, så länge man inte måste vara ute i naturen. Nu råder högkonjunktur och ni går ändå med förlust?

"Det generella ekonomiska klimatet är alltid något man funderar över. Vi bedömer dock att friluftsintressen är relativt konjunkturokänsliga. Det är en typ av intresse som människor ägnar sig åt oavsett vad som händer i det ekonomiska klimatet i stort. Vi ser en stark friluftstrend i Sverige, Europa och resten av världen. Högst upp i Maslows behovstrappa finns självförverkligande. I en tid där allting blir mer och mer digitaliserat, människor arbetar mer och är mer stressade finns det en drivkraft att man vill komma närmare naturen. Om det blir en sättning i ekonomin och människor upplever stress ökar drivkraften att komma ut i naturen och ägna sig åt olika typer av fritidsaktiviteter."

Ni siktar på att lista aktien under andra kvartalet. Hur är det att komma ut med ett erbjudande i ett skakigt börsläge?

"Vi har mötts bra. Vår företrädesemission är garanterad till 60 procent via teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vissa marknader har varit turbulenta på sistone, men det är svårt att sia om börsklimatet både i det korta och långa perspektivet."

TV-intervjun kan ses på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=NhXOzbVfZdQ