Nordnet får anmärkning och ska betala sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) ger Nordnet Bank AB en anmärkning för brister i sin tjänst för intradagsblankning. Nordnet ska också betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Nordnet har inte uppfyllt de krav som enligt regelverket ställs på bankens tjänst för intradagsblankning. Banken har också haft brister i sina interna riktlinjer och rutiner, sin riskhantering och riskbedömning, samt i omsorgen om sina kunder. 

FI:s utredning visar att Nordnet genom sin tjänst för intradagsblankning har erbjudit en mindre del av kunderna ett större utbud av blankningsbara aktier än vad banken gjort i sina övriga blankningstjänster. Tjänsten har erbjudits till bankens mest aktiva kunder eller kunder som har haft ett större kapital att placera. Banken har inte kontrollerat att det funnits tillräckligt med aktier tillgängliga innan kunderna har tillåtits att blanka aktier. Det har därför funnits stor risk att kunderna har blankat aktier utan täckning, så kallad nakenblankning. Det är förbjudet. FI har konstaterat att en omfattande nakenblankning har ägt rum vid ett tillfälle.

Nordnet uppmärksammade redan 2018 brister i sina rutiner för intradagsblankning. Trots det fortsatte banken att erbjuda tjänsten utan att åtgärda dessa brister. Det visar att banken inte har upprätthållit och tillämpat de rutiner som krävs för verksamheten. 

– Nordnet har erbjudit en bristfällig tjänst som riskerat att medverka till brister och problem på värdepappersmarknaden. Det är särskilt anmärkningsvärt att banken tidigare har lyft bristerna med tjänsten utan att ha vidtagit nödvändiga åtgärder. Den typen av agerande riskerar att skada förtroende för en välfungerad marknad, säger Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på FI.

Nordnet får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor. 

FI:s styrelse fattade sanktionsbeslutet den 24 maj 2022.
 

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
070-300 47 32