Northern Capsek Ventures fastställer teckningskursen för uttnyttjande av teckningsoptioner

Investmentbolaget Northern Capsek Ventures meddelar att teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner TO 2020 blir 3,94 kronor per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras 3,3 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 0,2 miljoner kronor.

Villkoren innebär att en teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till kursen 3,94 kronor per aktie. Utnyttjandetiden löper från 9 november till 23 november och sista handelsdag i teckningsoptionen är den 19 november.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire