Nova World Fitness Ltd ställer ut köpoptioner till den verkställande direktören i Trainimal

Trainimal AB (”Trainimal” eller ”Bolaget”) har fått information om att Bolagets huvudägare, Nova World Fitness Ltd den 19 augusti ställt ut köpoptioner i Trainimal till Bolagets vd Mikael Pérez.

Nova World Fitness Ltd ställer ut en köpoption till Mikael Pérez (vd) med en rätt att förvärva 100 000 aktier i Trainimal.

Utnyttjande av köpoptionen kan ske från och med 1 september 2024 till och med den 30 september 2024. Lösenpriset per aktie är 33 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com

Investor Relations
ir@trainimal.com

Trainimal tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad smart teknologi. Bolagets mest kända produkt går under namnet MammaFitness, som är skapad av den välkända träningsprofilen Olga Rönnberg. MammaFitness har hjälpt över 30 000 kunder att bli den bästa version av sig själv. Trainimals vision är att alla ska kunna uppnå fysisk hälsa och välbefinnande, oavsett sociala, ekonomiska och geografiska förutsättningar.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.