Styrelseförändring i Trainimal AB

Trainimal AB meddelar idag att styrelseledamoten Daniel Laurén på egen begäran avgår från styrelsen.

Daniel Laurén har begärt att få avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot per den 31/3 2023. Orsaken är Daniel behöver fokusera helt på sitt nystartade investmentbolag.

Styrelsens ordförande Håkan Rönnberg säger: ”Daniel Laurén har betytt mycket för bolagets utveckling och vi är tacksamma för hans värdefulla insats under de senaste två åren. Vi har full förståelse för vad hans åtaganden kräver och önskar honom all lycka med hans nya verksamhet.”

Efter att Daniel Laurén lämnar styrelsen kommer den att bestå av fyra ledamöter och därmed uppfylla kraven i bolagsordningen. Styrelsen har inte för avsikt att kalla till extra bolagsstämma för att välja en ny styrelse före ordinarie bolagsstämma 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håkan Rönnberg, SO

Tel: +46 70 589 0800

E-post: hakan.ronnberg@trainimal.com