Nowonomics lanserar nytt reklamkoncept

Efter en kraftigt övertecknad unitemission noterades NOWO (Nowonomics AB) på NGM Nordic SME den 7 april. Med nya medel satsar NOWO på en tillväxtresa som inleds den 13 april genom en satsning på ett nytt marknadsföringskoncept samt att Nowo erbjuder kunderna att placera sitt sparande på ett ISK.

”Emissionen som föregick noteringen övertecknades med 267 %. Det visat att marknaden delar vår övertygelse om att det finns en bred efterfrågan på tjänster som kompletterar pensionen, och att man måste göra det med en annan kunddialog och med andra tjänster än vad de traditionella bolagen gjort hittills”, säger Nowonomics VD Rutger Selin.

NOWO lanserar ett nytt reklamkoncept med namnet ”En dag vill du sluta jobba”. Det syftar till att reflektera över att man en dag vill sluta jobba, och man därför redan nu behöver ta ansvar för hur man vill ha det då. Många ”skjuter bort” detta. Följden blir en pension som blir väsentligt lägre än slutlönen. Undersökningar visar följaktligen att många oroas över sin ekonomiska framtid efter pension.

Konceptet ”En dag vill du sluta jobba” sammanfattar det som NOWO erbjuder lösningar på”, fortsätter Rutger Selin. ”Många har en oro över sin ekonomiska framtid, därför undviks alla pekpinnar  och ersätts med avväpnande humor. Vi hoppas  istället, att de som tar del av vår marknadsföring kommer att känna igen sig i de situationer vår huvudperson hamnar i och utifrån det reflektera över sin egen framtid. Vi kan då erbjuda dem Nowo som både möjliggör att man sparar på egen hand utan att det känns, samtidigt som man kan ”tjäna pension” när man handlar hos några av våra knappt 1000 partners inom handel och e-handel. Kampanjen kommer främst att ske i digitala och sociala medier och kommer på innehålla film och material som stimulerar till att dela med andra”. 

Nowo erbjuder nu också kunderna att placera sitt sparande på ett ISK. Att spara i ISK  är något som många har efterfrågat och därför är vi glada att from idag kunna erbjuder detta gemensamt med vår samarbetspartner Tellus Fonder AB.

Som nyblivet börsbolag, blir detta NOWOs två första steg mot tillväxt. Bolaget planerar att presentera flera satsningar under året.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

Om Nowonomics AB (publ)
NOWO (Nowonomics AB (publ) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.