NTG:s företrädesemission övertecknad till 282,5 procent

E-handelsbolaget NTG, Net Trading Groups, företrädesemission av units blev övertecknad till cirka 282,5 procent, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen har bestått av högst 28 508 175 units där varje unit gett rätt till en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Vid fullteckning har bolaget tillförts cirka 11,4 miljoner kronor före emissionskostnader med rätt till en övertilldelning på upp till fem miljoner kronor.

Då emissionen blev övertecknad tillförs bolaget cirka 16,4 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 2,6 miljoner kronor.

Teckningsperioden för teckningsoptionerna löper från och med 16 december 2021 till och med 30 december 2021 och för det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut tillförs bolaget mellan cirka 2,1 till 24,6 miljoner kronor, beroende på den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie, till bolaget före emissionskostnader.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire