Ny publikation – Attanas teknik användes för att utveckla en antikropp för matchning av donator och patient vid transplantationer

I en ny artikel publicerad i Nature Communications av Prof. MacArys forskargrupp vid National University of Singapore visar de hur de utvecklade och karakteriserade en antikropp som interagerar med en receptor som sitter på ytan av celler och är involverad i regleringen av immunsystemet. Ambitionen är att kunna eliminera ett oönskat immunsvar vid transplantationer.

Vid t.ex. blodtransfusion, organtransplantation och graviditet är det vanligt att kroppens immunsystem reagerar på ett oönskat sätt. Prof. MacArys grupp beskriver i artikeln hur de har utvecklat en ny s.k. alloantikropp. Dessa alloantikroppar är antikroppar i en individ som reagerar mot antigen som är producerade av medlemmar inom samma art. Alloantikroppssvar mot vissa receptorer som är involverade i regleringen av immunsystemet, så kallade HLA molekyler, kan sättas igång vid t.ex. blodtransfusion, transplantation och graviditet. Om en alloantikropp exempelvis interagerar med en HLA molekyl på transplanterad vävnad så kan det resultera i aktivering av immunsystemet så att den nya vävnaden attackeras. I den här artikeln så tog de med hjälp av fagdisplay fram en rekombinant monoklonal antikropp mot en vanlig asiatisk HLA allel, A*11:01. Därefter så gjorde gjorde de en grundlig biokemisk/biofysikalisk och funktionell karakterisering av antikroppen. Affinitet har föreslagits vara en viktig faktor som påverkar hur patogena (sjukdomsframkallande) alloantikroppar är. Därför använde man Attanas teknik för att bestämma affiniteten och analysera antikroppens kinetiska interaktionsprofil. 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.