Ny publikation där Attanas QCM-teknik används för optimering av biosensorytor genom studier av inverkan av flödesförhållanden

Forskare vid University of Chemical Technology and Metallurgy, Bulgaria och Sofia University har med Attanas QCM-teknik studerat effekten av olika processparametrar vid tillverkning av biosensorytor. Syfte är att genom ökad förståelse snabbare och bättre kunna utveckla nya eller förbättrade biosensor ytor inom olika användningsområden.

Polymerer och biomolekyler, t.ex. proteiner, används för att funktionalisera olika typer av biosensorytor. För att effektivisera utvecklingen av nya eller förbättrade biosensorytor är det viktigt att förstå hur olika processparametrar påverkar slutresultatet. I artikeln “Effects of the Flow type on the immobilization of Horseradish peroxidate on polymers”, har Spaska Yaneva och medarbetare studerat inverkan av flödestyp på biosensorytans funktion, turbulent och laminärtflöde samt ett mixat flöde har studerats och de visar att flödestypen påverka mängden, tiden, strukturen och molekylernas orientering och därmed funktionen av ytan. Resultaten kan kombineras med andra studier om optimering av biosensorytor som belyser inverkan av pH eller ytladdning för att erhålla en detaljerad kunskap om design av biosensorytor. Kontakta Attana, info@attana.com, för mer information om hur Attanas teknik och expertis kan användas inom flera områden.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.