Ny publikation föreslår förbättrad prediktering av läkemedelseffektivitet baserat på en ny analysmetod av cellbaserade experimentella data

Projektet ”Prediktiv analys och rening av biologiska läkemedel för snabbare läkemedelsutveckling” där bl.a. Karlstad Universitet och Attana ingick avslutades 2017 och delresultat från projektet har nu accepterats för publikation i tidskriften Analytical Chemistry. Resultaten i artikel syftar primärt till att kunna extrahera ytterligare information från Attanas cellbaserade metoder. Med Attanas teknik framkommer tydligt att interaktioner mellan läkemedelsmolekyler och dess cellbundna receptorer är komplexa och heterogena. Det är inte osannolikt att detta heterogena beteende kan påverka effekten hos läkemedel. Den nu accepterade artikeln ”A Reliable Strategy for Analysis of Complex Biosensor Data visar hur nya matematiska algoritmer kan beräkna och visualisera interaktionsheterogeniteten. Attana avser att under de kommande åren använda detta verktyg internt, i fortsättningsprojektet ”Kvalitetskontroll av biologiska läkemedel” och med utvalda kunder för att inom fem år ha utvecklat en standardiserad analysprogramvara för applikationer inom läkemedelsutveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.