Ny studie med Attanas teknologi demonstrerar att majs- och mjölkproteiner kan ersätta fossila bränslen och metaller vid tillverkning av högteknologiska funktionella ytor

Nanoteknik finns nästan överallt i våra vardagliga liv, även om det är nästan omöjligt att se med blotta ögat. Nanostrukturer är material som har bearbetats på atomnivå för att erhålla önskade egenskaper. De används till exempel inom elektronik, diagnostik och som ytbehandling till textiler.

Professor Nicholls och Dr. Suriyanarayanan vid Linnéuniversitetet har i en nyligen publicerad studie visat hur högteknologiska nanostrukturer kan tillverkas av livsmedelskomponenter såsom proteiner från mjölk och majs.

Nanostrukturella material kan avsevärt förbättra prestandan inom ekonomiskt viktiga områden som elektronik, diagnostik och som ytbehandling av textiler. Tillverkningen av dessa material kräver dock ofta användning av material med begränsade naturresurser. Nicholls och Suriyanarayanan har bland annat använt proteiner från mjölk och majs för att producera mycket regelbundna nanostrukturella hyperporösa nätverk eller nanotrådslikande ytor. Fullt implementerat innebär detta betydande förbättringar från ett hållbarhetsperspektiv.

För att producera nanostrukturytorna funktionaliserades protein från majs, mjöl och krabbskal på Attanas sensorschip. De funktionaliserade ytorna karakteriserades av SEM (ytmorfologi), QCM (massa), IR-spektra (kemisk sammansättning), profilometri (tjocklek) och impedansspektroskopi (permeabilitet).

Attana Cell 200 och Attana A100-instrument användes för att utvärdera prestandan av ytorna. En serie av biotinselektiva nanostrukturer jämfördes med deras icke-selektiva motsvarigheter och icke-nanostrukturerade beläggningar. Den selektiva bindningen till biotin visades och ytorna visade signifikanta förbättringar av känslighet. Studien visar också känsligheten och linjäriteten hos Attana-teknologin, vilket till exempel är de egenskaper som gör att Attana kan utföra världsledande interaktionsstudier mellan analyter och cellytor.

Sammanfattning
Många nanostrukturer tillverkas idag av olika typer av metaller och derivat från fossila bränslen. Denna forskning visar potentialen att ersätta fossila bränslen och metaller inom nanoteknik i framtiden med hållbara, förnyelsebara och lättillgängliga råvaror.

Läs hela studien här: https://www.nature.com/articles/s41598-021-04001-4

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com