Ny styrelseordförande i InCoax Networks AB

Richard Tooby, styrelseordförande i InCoax Networks AB, har idag begärt eget utträde ur styrelsen till följd av personliga skäl. Med anledning härav har styrelsen utsett den befintliga styrelseledamoten Peter Agardh till ny styrelseordförande.

”Vi i styrelsen vill uttrycka vår uppskattning till Richard för hans mycket värdefulla bidrag till InCoax utveckling de senaste åren och vi beklagar men respekterar hans beslut.” säger Peter Agardh, ny styrelseordförande.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 10:30 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren @incoax.com
+46 73 899 5552

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med InCoax MoCA Access 2.5 plattformen erbjuds världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations kostnadseffektiva lösningar för multigigabitsnätverk för ’Fiber Access Extension’. För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.