Ny VD i Lumito AB

Styrelsen i Lumito AB har beslutat att utse Mattias Lundin till VD för bolaget med tillträde den 8 mars 2021.

Mattias Lundin arbetar idag som global försäljningschef för det svenska, världsledande medicinteknikföretaget CellaVision som erbjuder bildanalyssystem för diagnostisering av blod och andra kroppsvätskor. Mattias Lundin har gedigen internationell erfarenhet från hälso- och sjukvårdsbranschen, inklusive positioner som VD i Norden, VD i Nederländerna samt VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh inom Getinge koncernen.

– Det är dags för Lumito att ta nästa steg mot en kommersialisering. Jag är därför mycket glad över att vi lyckats rekrytera Mattias Lundin som ledare för den fortsatta resan. Mattias Lundin kommer att bidra med erfarenhet från flera olika kommersiella roller och han är en lagspelare med en stark meritlista när det gäller att bygga framgångsrika team och global expansion för ny teknologi, säger Masoud Khayyami, styrelseordförande i Lumito.

Lumito är ett life science-bolag som har utvecklat en medicinskteknisk produkt vars unika och patenterade teknologi bygger på fluorescens från uppkonverterade nanopartiklar. Produkten syftar till att höja kvaliteten, frigöra resurser, öka precisionen och minimera mänskliga felmarginaler vid diagnostiseringen av cancerindikationer. Fokus i ett första steg är på digital patologi och diagnostik inom vävnadsprover.

– Det skall bli spännande att börja på Lumito och sätta mig in i de möjligheter och utmaningar som finns såväl kortsiktigt som strategiskt. Företaget har en innovativ och unik teknologi som fyller ett tydligt marknadsbehov av snabb och säker diagnostik och som skapar stort värde hos patologer i kampen mot bland annat cancer. Jag ser fram emot att jobba med Lumitos duktiga medarbetare, styrelse och framtida kunder, säger Mattias Lundin.

Urban Widén, som för närvarande är tillförordnad VD för bolaget, kommer att återgå till sin roll som ledamot i Lumitos styrelse när Mattias Lundin tillträder.

– Jag vill tacka Urban Widén för ett mycket gott arbete under de månader han lett arbetet i Lumito och vi är glada för att han finns kvar som en stark resurs i bolagets styrelse, säger Masoud Khayyami.

 

För ytterligare information, vänligen information kontakta:

Lumito AB (publ), styrelseordförande, Masoud Khayyami, e-post: mk@lumito.se

 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl. 08:45.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användnings-områden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se