Nya medlemmar i K-Fastigheters koncernledning

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har utsett Leif Astikainen och Martin Johannesson till nya medlemmar i koncernledningen.

Leif Astikainen är ansvarig för K-Fastigheters HR-funktion samt vice VD och HR-chef i dotterbolaget Finja Prefab AB. Leif har jobbat med HR och ledning inom Finja-koncernen 2004–2020. Tidigare har han jobbat inom DINOL och EFTEC samt som major inom Försvarsmakten.

Martin Johannesson är chef för affärsområde Förvaltning från och med 1 september 2021. Martin kommer närmast från Akademiska Hus. Han har en gedigen erfarenhet av operationell fastighetsförvaltning i roller som bland annat fastighetsförvaltare och fastighetschef med både kommersiella lokaler och bostäder i portföljen. Han är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 280 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 7,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 278 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com