Nya robusta och selektiva sensorytor – ny publikation med Attanas QCM-teknik

Ian Nicholls forskargrupp vid Linnéuniversitet presenterar i deras senaste publikation ett nytt koncept för robusta och selektiva sensorytor baserade på nanovajrar. Konceptytorna har hög selektivitet, känslighet och tillgänglighet för en given målmolekyl. Attanas teknik har använts både vid utvecklingen och för att demonstrera sensorytornas kapacitet.

I artikeln visas prestandan för olika versioner av funktionaliserade nanovajrar. Nanovajrarna tillverkas med “molecular imprinting”-tekniken och storlek och funktionalisering har systematiskt varierats för att optimera prestandan för en given miljö med avseende på robusthet, selektivitet, känslighet och kinetisk responstid. Som målmolekyl användes olika versioner av biotin, då detta är en väl karakteriserad målmolekyl och således lämplig för att kunna jämföra med alternativa ytor. Användningsområde för sensorytorna kan exemplifieras genom biotinylerade eller histidinkopplade molekyler som används för upprening och karakterisering vid olika processer inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Artikel ingår som en del i det KK-Stiftelsen finansierade projektet BIO-QC, “Kvalitetskontroll och rening av nya biologiska läkemedel” (projektnummer 20170059) där bl.a. Attana ingår. Artikeln är den andra från BIO-QC projektet som involverar Attanas teknik. Den första publikationen presenterade förbättrad experimentell dataanalys och tillsammans ingår de båda artiklar i en helhet som syftar mot förbättrad kvalitetskontroll och rening av nya biologiska läkemedel.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.