Umida Group AB (publ): Offentliggörande av memorandum inför dagens start av Umida Groups nyemission

Umida Group AB (publ): Offentliggörande av memorandum inför dagens start av Umida Groups nyemission

Idag den 14 november 2018 inleds teckningstiden i Umida Group ABs (”Umida”) företrädesemission av B-aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum, teaser och anmälningssedel. Dokumenten finns att tillgå via bolagets (www.umidagroup.com) Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se), Aqurat Fondkommission (www.aqurat.se) och Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor.

Teckningstiden löper till och med den 30 november 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Umida cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader. Umida har på förhand erhållit garantier om 15 MSEK, motsvarande 70,13 procent av emissionslikviden, samt teckningsförbindelser om 4 MSEK motsvarande 18,70 procent av emissionslikviden. Bolagets ambition är att växa i snabb takt genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv för att skapa god och hållbar lönsamhet. För att finansiera denna tillväxtresa behöver bolaget kapitaltillskott och genomför därför nu en företrädesemission.