Umida Group AB (publ) meddelar att den tidigare genomförda emissionen slutligt registrerats hos Bolagsverket

Styrelsen i Umida Group AB (publ) kan meddela att Bolagsverket den 17 januari 2019 slutregistrerat den emission som Bolaget genomförde under november 2018. 

Totalt emitterades 8 636 599 nya B-aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med 2 964 460,79 kronor. Efter registreringen finns totalt 20 303 837 aktier och aktiekapitalet uppgår till 6 969 111,116871 kronor. 

Sista handelsdagen med BTA var den 20 december 2018. Växling har nu skett och alla tecknare i emissionen har fått sina aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-759 08 90

Umida Groupär en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga drycker samt flytande livsmedel. Umida Group är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser.