Umida Group AB (publ) gör delregistrering av emissionen hos Bolagsverket

Umida Group AB (publ) har, som tidigare pressmeddelats (2018-12-07), genomfört en nyemission som avslutades den 30 november och styrelsen har beslutat att delregistrera inkommen emissionslikvid. Bolagsverket har måndagen den 17 december 2018 genomfört delregistrering av 4 965 445 aktier (motsvarande 10 923 979 SEK).

Registrering av resterande aktier sker så snart betalning erlagts. Sista dag för handel med BTA beräknas till den 20 december.  

För ytterligare information kontakta 

Katarina Nielsen, VD

Telefon +46 70 759 08 90. E-post: katarina.nielsen@umidagroup.com