Nyemission om 8,5 MSEK registrerad i Josab

Den riktade emissionen på 2.000.000 miljoner aktier, 8.500.000 kronor, som Josab meddelade marknaden 2019-08-29, har betalats till bolaget och nu registrerats hos Bolagsverket.

Josabs aktiekapital ökar genom denna transaktion med 200.000 kronor, till 7.632.262,90 kronor, och antalet aktier med 2.000.000, till totalt 76.322.629.

Stockholm den 13 september 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren
VD, Koncernchef
Josab Water Solutions AB (publ)                               
Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                              
E-mail: johan.gillgren@josab.com 

________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB 

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA