Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 Josab Water Solutions AB (publ), org nr 556549-1114

1 januari – 31 december 2020

 • Joint Venture registrerat i Kina, Josab (Beijing) Ecological Water treatment Systems Co., Ltd.
 • Ny VD utsedd i maj, samt 3 nya ledamöter invalda i styrelsen på bolagets årsstämma.
 • Riktad emission om 16 Msek genomförd till en grupp investerare, kvittning lån 4,0 Msek.
 • Konvertibelt lån förlängt med 3,7 Msek, efter kvittning i emission med 2,3 Msek, förbättrad ränta.
 • Josab Ungern har erhållit orders på AqualiteTM inom nya affärsområden, jordbruk, väg- och mark.
 • Joint Venture i Ungern med ny partner, Term Sheet för utvärdering och ev förvärv av bolag i Kina.
 • Josab blir återförsäljare av luftreningsutrustningar efter avtal med LightAir, start i Ungern.
 • Första försäljningen av AqualiteTM till JV i Beijing baserat på licensavtal mellan parterna, 1,2 Msek.
 • Josab Indien erhöll en order på vattenkiosker från myndighet i Kashmir, 0,8 Msek.
 • Koncernens resultat under Q4 2020, -2 912 tkr, (fg år -12 036) tkr.
 • Resultat 2020  efter skatt för koncernen uppgick till -13 285 tkr, (fg år -24 386) tkr.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem främst baserat på det egna filtermaterialet AqualiteTM. Bolaget som bildades 1999 har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, samt JOSINT Financial Services AB. Det tidigare dotterbolaget Josab (Beijing) Ecological Water Treatment Systems Co ägs idag till 49% efter konvertering och via partnerskap med två andra delägare. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit – Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 1 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab Water Solutions via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 100 m3 upp till 3000 m3 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en “plug and play”-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.