Nyutkommen doktorsavhandling använder QCM sensor från Attana för att undersöka blod-proteiners interaktioner med inflammatoriska celler

I en nyligen publicerad doktorsavhandling från Uppsala universitet används Attanas QCM teknologi för att studera hur proteiner i blodet påverkar inflammatoriska celler.

Attanas teknologi har använts av Dr. Tor Persson Skare i Professor Lena Claesson-Welshs grupp på Uppsala universitet i deras studie av interaktionen mellan Histidin-rikt protein (HRG) och Stanniocalcin 2 (STC2) och deras effekter på inflammatoriska celler. Både HRG och STC2 finns i blodet och har visats påverka inflammatoriska processer. I avhandlingen ingår ett arbete med titeln “Histidine-rich glycoprotein and stanniocalcin-2 high affinity interactions with inflammatory cells”, där QCM sensorn från Attana har varit viktig.

I denna avhandling presenteras nya forskningsrön kring reglering av både makrofag-utmognad och makrofag-funktion, med fokus på proteinerna HRG och STC2 i inflammatoriska processer. Makrofager spelar en viktig roll i tumörmikromiljön, där de kan stimulera protumorala eller antitumorala effekter beroende på faktorer i omgivningen, så som exponering för HRG eller STC2. De huvudsakliga frågeställningarna var huruvida interaktionen mellan HRG och STC2 är specifik och om de binder till samma cellytereceptor. Kinetiska analyser med hjälp av Attanas QCM teknologi visade att HRG och STC2 binder stabilt till varandra med nanomolär affinitet och att denna bindning är konformationsberoende. QCM teknologi användes också till att studera proteinernas bindning till cellytan där HRG och STC2 visades binda till olika receptorer på ytan av inflammatoriska celler.

HRG och STC2 konformationsberoende bindning och bindning till inflammatoriska celler

Övre raden: Schematisk illustration av den experimentella uppsättningen som använts för att studera bindning mellan HRG och STC2 på Attana COP-1 sensorer.

Nedre raden: Schematisk illustration av immobiliserade omogna inflammatoriska (till vänster) och mogna, differentierade inflammatoriska celler (till höger) på Attana COP-1 sensorer. De biomolekylära interaktionerna analyserades i realtid med instrumentet Attana Cell™ 200.

Hela avhandlingen kan hittas här.

För att se alla avhandlingar som involverar Attana teknologi, se denna länk.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com