Oblique Therapeutics AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Pressmeddelande, 8 februari 2023, Göteborg, Sweden

OBLIQUE THERAPEUTICS OFFENTLIGGÖR UTFALL I GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) (”Oblique” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 3 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att totalt 17 720 960 aktier, motsvarande cirka 84 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Oblique Therapeutics AB därmed cirka 53,2 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier, via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 4 januari 2023.

Handel med BTA m.m.

Ingen handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske. Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske under vecka 7, 2023.

Aktier

Genom Företrädesemissionen emitteras totalt 17 720 960 aktier av serie A.

Antal aktier och aktiekapital

Antalet aktier i Bolaget ökar genom Företrädesemissionen från 18 805 918 aktier till 36 526 878 aktier (varav samtliga är aktier av serie A) och aktiekapitalet från 940 295,90 SEK till 1 826 343,90 krSEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 48,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Redeye AB och Eminova Partners AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Oblique i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Oblique i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO

Tel: 0768-706388,

E-mail: mats.jonasson@obliquet.com

 

 

About Oblique Therapeutics AB

 Oblique Therapeutics AB is a privately held Swedish biotech company developing innovative new medicines for severe diseases with a large unmet medical need focusing on pain and advanced cancer. The company uses AbiProt®, an in-house-invented, next-generation antibody platform that can generate antibodies with programmed function against the full human proteome. The portfolio comprises several antibody candidates and the small molecule OT-1096 in triple-negative breast cancer. Oblique Therapeutics AB makes medicines that matter to patients. https://obliquet.com/