Observit AB (publ) publicerar aktieanalys i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Carlsquare har publicerat en aktieanalys om Observit AB, som publicerades den 18 april 2023. I analysen pekar Carlsquare på ett aktiepris mellan SEK 0,28 – 0,48/aktie i ett grundscenario respektive ett bullscenario.

För att få mer information om Observit ABs handel på Nasdaq First North Growth Market, läs Carlsquares fullständiga analys på https://www.observit.com/investor-relations/.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Arriva samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 38 000 licenser (en licens per säkerhetskamera) anslutna över hela världen. Under 2022 förvärvade Observit de engelska företagen ICanProveIT Ltd och SITOC Ltd som en del av sin expansionsstrategi, både geografiskt och till nya affärsområden, såsom den kommersiella transportsektorn. Mer information www.observit.com.