ObsteCare expanderar till Asien då bolagets AFL®- metod nu är godkänd för försäljning i Vietnam

Nu öppnas dörren för försäljning av AFL®-metoden i Vietnam. ObsteCares innovativa produkt för användning vid förlossning är nu registrerad och godkänd av myndigheterna i Vietnam, Vietnam Ministry of Health. Bolagets distributionspartner, Global Medical JSC, har sedan tidigare en stark position på den vietnamesiska marknaden inom förlossningsvård och säljer bland annat ett fosterövervakningssystem från ett världsledande företag. Produkterna kommer att komplettera varandra i marknadserbjudandet.

Vietnam är en av Asiens snabbast växande ekonomier och har en befolkningsmängd på närmare 100 miljoner. Med ett födelsetal på 2,0 barn per kvinna, en BNP tillväxt på 7% och ett starkt ökat fokus på hälso- och sjukvård, utgör Vietnam sammantaget en mycket viktig marknad för ObsteCare.

-Det är en mycket spännande möjlighet som öppnats och det är vårt första steg in på marknaden i Asien. Det känns mycket bra att få göra detta tillsammans med vår partner, Global Medical JSC, som redan har en stark position som leverantör till förlossningsvården med bland annat ett fosterövervakningssystem. Vår distributionspartner ser AFL®-metoden som ett mycket bra komplement till sitt befintliga erbjudande vilket är en viktig fördel för oss, säger Carina Lindqvist, vd för ObsteCare AB.

För ytterligare information, kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 076-199 30 13
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020, kl 13:20.

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.  Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (Ticker: OBST). För ytterligare information om bolaget.

 

www.obstecare.se