Rättelse – ObsteCare AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

ObsteCare AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

ObsteCare AB meddelar i dag den 4 april att bolagets årsredovisning nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. www.obstecare.com

En printad version av årsredovisningen skickas till de aktieägare som så önskar. För ytterligare information, vänligen kontakta bolaget per telefon +46 8 751 56 27 eller via e-post info@obstecare.com.

Kontaktperson:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: helena.liljedahl@obstecare.com

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät-och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (Ticker: OBST).