ObsteCare presenterar sin unika metod på Mellanösterns största affärsevent inom healthcare

I 44 år har ”Arab Health” erbjudit sina besökare de senaste innovationerna inom healthcare.
AFL®-metoden kommer att presenteras inom ramen för det medicinska programmet, riktat mot förlossningsvården samt exponeras vid kongressen. ObsteCares målsättning är att knyta affärsrelationer för framtiden.

”-Asien-marknaden har en stor potential. Det är med andra ord en viktig marknad för ObsteCare och Arab Health är en dörröppnare. Vi ser fram emot att presentera vår metod där och att knyta viktiga kontakter för framtiden”, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare AB.

Värksvaghet är svårbehandlat och leder många gånger till onödigt lidande för mamman och belastar sjukvårdens resurser hårt. ObsteCare har lösningen.

Genom att använda sig av AFL®-metoden och att mäta laktatnivån i fostervattnet får förlossningspersonalen information som ger bättre beslutsunderlag för hur förlossningen ska hanteras framåt. Oxytocinet kan då individanpassas och förlossningen kan skräddarsys, vilket ökar chansen till en normal förlossning med färre komplikationer för både mamma och barn.

ObsteCare – för tryggare förlossningar!

För mer information:
Johan Itzel, VD

+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.