ObsteCare tidigarelägger planeringen av introduktion på USA-marknaden tack vare visat intresse för AFL®-metoden.

USA är en mycket viktig och intressant marknad för ObsteCare. Planeringen tidigareläggs tack vare visat intresse från USA. Fokus för ObsteCare har hittills varit att bearbeta Europa och att stärka sin organisation.

– Det är nu ett stort fokus i USA på att reducera kejsarsnitt vid förlossning. Det tillsammans med det stora spontana intresse vi ser från USA vill vi naturligtvis ta tillvara, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare AB.

Styrelsen fattade beslut om att tidigarelägga planeringen vid sitt möte den 6 augusti.

AFL®-metoden, att mäta halten mjölksyra i fostervattnet, ger förlossningsläkarna mer information om kvinnans status. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar.

För mer information:
Johan Itzel, VD

+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt.

En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.