Offentliga Hus tappar 3,4 procent i premiärhandeln på First North

Fastighetsbolaget Offentliga Hus började idag den 23 oktober att handlas på Nasdaq First North Premier.

Erbjudandet att teckna aktier i bolagets nyintroduktion mötte ett stort intresse, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev övertecknat och bolaget tillförs fler än 10 000 nya aktieägare. Erbjudandet tecknades till över 91 procent av nordiska investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen sattes till 13,40 miljoner kronor per aktie, vilket var den lägsta nivån i det aviserade intervallet på 13,40 till 16,10 kronor per aktie. Bolaget fick ett börsvärde på 3,43 miljarder kronor räknat på teckningskursen efter nyemissionen.

Erbjudandet omfattade 111,94 miljoner aktier, varav 55,97 miljoner aktier är befintliga aktier som erbjöds av bolagets enda aktieägare Nordact och 55,97 miljoner nyemitterade aktier. Offentliga Hus tillförs en bruttolikvid på 710 miljoner kronor efter avdrag för kostnader i samband med noteringen. Det finns även en övertilldelningsoption på att sälja ytterligare 16,79 miljoner befintliga aktier.

Aktien har hittills idag handlats till 13,43 kronor som högst betalt och 12,85 kronor som lägst betalt. Klockan 09:30 var senast betalt 12,95 kronor, vilket är 3,4 procent lägre än teckningskursen på 13,40 kronor. Aktier för 81 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire