Offentliggörande av memorandum inför företrädesemissionen i Zenergy AB (publ) samt inbjudan till investerarträffar

Idag den 17 maj 2019 offentliggör Zenergy AB (publ) memorandum inför kommande företrädesemission.

Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via Zenergys (www.zenergy.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde kommer finnas att tillgå på respektive hemsidor.  

Erbjudandet i korthet:

 • Emissionsvolym: erbjudandet omfattar högst 103 249 392 aktier. Vid full teckning tillför emissionen bolaget ca 25,8 MSEK (före emissionskostnader).
 • Teckningsperioden inleds den 20 maj 2019 och sista dag för teckning i emissionen är den 10 juni 2019.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 16 maj är registrerade som aktieägare i Zenergy äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen.
 • Avstämningsdag är den 16 maj 2019.
 • Zenergy har erhållit garanti och teckningsåtaganden om totalt 21,1 MSEK vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen. Aktieägare i Zenergy äger företrädesrätt.
 • För en (1) innehavd aktie i Zenergy erhålls två (2) teckningsrätter, det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Större teckning än vad erhållna teckningsrätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företrädesrätt är möjlig.
 • Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie
 • Värdering Pre-Money: 12,4 MSEK
 • Antal aktier för emission: 51 624 696 Aktier
 • Teckningsförbindelser:1,1 MSEK
 • Garantiåtaganden: 20 MSEK
 • Marknadsplats: Spotlight Stock Market
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske genom Spotlight Stock Market under perioden 20 maj – 5 juni 2019.
 • Handel med BTA; Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske genom Spotlight Stock Market från och med den 20 maj fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni.

Investerarträffar

För att ge nya och befintliga aktieägare möjlighet att träffa Zenergy i samband med den pågående företrädesemission bjuder bolaget in till investerarpresentationer i Malmö och Stockholm. Vid evenemangen kommer tf VD Johan Olofsson att presentera bolaget, dess produkter och bakgrunden till företrädesemissionen.

Malmö:

Öresundsdagen

Datum: 2019-05-20

Tid: 07:50 – 20:30 (Zenergy presenterar kl. 16:10)

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4, Malmö

Anmälan via aktiespararna.se

Stockholm:

Småbolagsdagen – Aktiespararna

Datum: 2019-06-03

Tid: 08:00 – 18:00 (Zenergy presenterar kl. 17:20)

Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

Anmälan via aktiespararna.se 

För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ) Telefon: 0765 – 384117 E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se