Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2019 publicerad

(Stockholm maj 20, 2019) Asarina Pharma AB VD Peter Nordkild: “Vi har haft en bra start på 2019 och tillfört teamet ytterliga kompetens. God kontroll av budget och ekonomisk förvaltning leder till en solid kontantposition i slutet av första kvartalet.”

Första kvartalet (januari-mars 2019)

Företaget har fortsatt applicerat en strikt förvaltning av sina kostnader. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 128,9 miljoner kronor.

Kvartalet i korthet

PMDD: Vår fas IIb-studie i PMDs fortsatte att göra goda framsteg, med antalet avhopp mindre än 15% jämfört med mer än 30% i andra jämförbara kliniska PMDS-studier. Vi förväntar oss topline-resultat i början av 2020.

MENSTRUELL MIGRÄN: Vår fas IIa-proof-of-concept-studie i menstruell migrän (MM) följer plan och kommer att börja inkludera patienter i juli. En CTA har lämnats in i Sverige och motsvarande ansökningar kommer inom kort att skickas in i Danmark och Finland.

AUTOINJEKTOR: Vi fokuserar på att identifiera den bästa möjliga autoinjektorn för administration av Sepranolone i framtida studier och förväntar oss att välja den slutgiltiga autoinjektorn för fas III-studier och kommersialisering i juni.

TOURETTE SYNDROME: Vi har publicerat spännande data om Tourettes syndrom i mars. Dessa data indikerar att Sepranolon reducerar tics i en djurmodell av Tourette’s syndrom på samma sätt som Haldol, dagens första linjens behandling utan några motoriska biverkningar.

For mer information vänligen besök www.asarinapharma.com

För mer information, kontakta:

Peter Nordkild, CEO

Tel: +45 25 47 16 46

E-post: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, CFO

Tel: +45 5132 3698

E-post: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Otto Skolling, CBO

Tel: +46 76 803 0181

E-post: otto.skolling@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

 Vi är ett svenskt biotechföretag som utvecklar Sepranolon, världens första dedikerade behandling för premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och andra menstruationsrelaterade sjukdomar. Vår portfölj bygger på 40 års forskning kring menstruationsrelaterade sjukdomar som PMDS och menstruell migrän. Med vår innovativa familj av GAMSA-substanser (GABAA Modulating Steroid Antagonists), är målet att introducera en ny generation säkra och specifika behandlingar för tillstånd som idag är i stort sett obehandlade, och därmed bli ett ledande kvinnohälsobolag.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 20 maj 2019.

Fler artiklar om Asarina Pharma